ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

γραμμή

μέγεθος που έχει μόνο μήκος και όχι πλάτος. Θεωρείται ότι δημιουργείται από τη ροή σημείων. Άκρα της γραμμής είναι σημεία.

2