ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

γράμματα ή γραμματικαί εκθέσεις ομοειδείς

οι παραστάσεις οι οποίες αποτελούνται από τα ίδια γράμματα (μεταβλητές), τα οποία έχουν τους ίδι­ους εκθέτες. (σημ.: όμοια μονώνυμα.)

15