ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χημική συγένεια

η ενέργεια με την οποία τα σώματα ενεργώντας το ένα στο άλο, μεταβάλουν τη φύση και κατάστασή τους, συντί­θενται και αναλύονται. Ενεργεί όχι χωρίς εξαίρεση στα μόρια όλων των σωμάτων και σε κάθε περίσταση, όπως συμβαίνει με την εφέλκυση, αλά στα μόρια κάποι­ων σωμάτων και σε κάποιες περιστάσεις, όταν αυτά εφάπτονται και βρίσκονται πλησίον του σημείου επαφής. Θεωρείται ως η δύναμη της ενέργειας που ανήκει σε κάθε μόριο της ύλης, αλά δεν είναι η αυτή σε όλα τα μόρια. Ονομάζεται επίσης εκλεκτική εφέλκυσις ή χημική έλκυσις. Είδη χημικής συγένειας είναι η συγένεια αναλύσεως ή κατακρημνίσεως, οι μεταλικές βλαστήσεις, η συγένεια δια μεσολα­βήσεως, η συγένεια δια συνδρομής ή διπλή συγένεια. Οι συγένειες αποτελούν θεμέλιο και βάση της Χημείας.

34-45