ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χάρτης υδρογραφικός

ο χάρτης ο οποίος εκθέτει θάλασσες, λίμνες ή ποταμούς.

7