ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χάρτης μερικός

ονομάζεται και τοπογραφικός. Είναι αυτός ο οποίος εκθέτει έναν τόπο, πχ. μία επαρχία ή μία χώρα.

7