ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χάρτης καθολικός

μάππα ή μαππαμόνδο επονομαζόμενος. [Από το ιταλικό mappa = γεωγραφικός χάρτης, mappamondo = υδρόγειος σφαίρα.] Πε­ριέχει δύο κύκλους εφαπτόμενους αλήλων. Τετμημένος υπό πολών κύκλων (με­σημβρινών), εμφανίζει όλη τη γη διαιρημένη σε δύο ημισφαίρια.

7