ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τόπος

το διάστημα που κατέχεται από κάποιο σώμα. Δι­ακρίνεται σε απόλυτο, που είναι το κατεχόμενο από το σώμα διάστημα, ανεξαρτή­τως των άλων σωμάτων θεωρούμενο και σχετικό, που είναι η θέση του σώματος κατά την οποία αυτό προσδιορίζεται σε σχέση προς τα υπόλοιπα σώματα.

76-79