ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σημείον

μέγεθος αδιαίρετο που δεν μπορεί να διαιρεθεί ούτε με τη φαντασία. Το σημείο αποτελεί το γενεσιουργό αίτιο κάθε μεγέθους (γεωμετρικού), όπως και η μονάδα γενεσιουργό αίτιο κάθε αριθμού.

2