ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πλάτος απλώς

εκάστου τόπου είναι η απόσταση η οποία μεσολαβεί ανάμεσα στον ένα και τον άλο πόλο και τον ισημερινό και η οποία υποτίθεται ότι είναι 90 μοιρών.

40