ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πλανώμενον φως

ένα από τα πυρώδη μετέωρα φαινόμενα που προέρχονται από ελαιώδη και παχεία ύλη ή από ατμούς, αναθυμιάσεις νεκρών και σαπισμένων σωμάτων ανθρώπων ή ζώων και μάλιστα σε στρατόπεδα, κοιμη­τήρια και τόπους με νεκρά σώματα ή αίματα. Αυτή η ελαιώδης ύλη ανεβαίνοντας με την ηλεκτρική δύναμη συναντά καυστικό αέρα, ανάβει και κινείται εδώ και εκεί. Από τα φαινόμενα αυτού του είδους έλαβον αιτία οι δεισιδαίμονες και τα γραϊδια να δοξάζωσι φαντασίας δαιμόνων, βρουκολάκων κ.α. τέτοια.

333-334