ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Εκπαιδευτήριο Μεδιόλανου.
Μεδιόλανο.
Προ του 1518.
Αντώνιος Έπαρχος Κερκυραίος, 1518–1521, [Legrand BH. B΄ 374].
(1) Φραγ. Σφόρτζας Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, –1511, (†1511).
Κατά την ιδρύση του υπήρχαν δύο διδάσκαλοι ένας της ελληνικής και ένας της λατινικής.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.