ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βουδαπέστης.
Βουδαπέστη.
Επιστάτης στο κυρίως σχολείο (Preparanden Sehule) ορίσθηκε ο Ουρόσιος Στ. Νεστόροβητζ , 1812.
Δωρόθεος Καλλονάς, 1788 - 1790 , [Ζαβίρας] Ιω. Βρετός , 1790 - 1794 , [ο.π] Χαρίσιος Σακελλίων Μεγδάνης , 1794 - 1803 , [ο.π] Θεόδωρος Γεωργιάδης, 1803 - 1831 , [ο.π] Ιωάσαφ Μαυρομάτης Αινίτης , 1831 - 1867 , [ο.π] Γρηγόριος Νεστορίδης , 1867 - 1881 , [ο.π] Γρηγόριος Γώγος ο Λέσβιος [ο.π] Γερμανός Τρωϊανός (= 1935) Πρίν από το 1812: Μιχαήλ Παπαγεωργίου Σιατιστεύς Ζακύνθιος Γεώργιος Βεντότης Χαρίσιος Μεγδάνος εκ Κοζάνης Άνδριος Γαβριήλ Καλλονάς Γεώργιος Λεοντίου εκ Καστοριάς Πολυζώης Κοντός Ιωαννίτης Ευφρόνιος Πόποβικ , πριν Χαρίσιος Παπαγιαννούσης , 1802 – 1819. Άνθιμος Παπάς Τρικκεύς Γεώργιος Ρουσιάδης Κοζανίτης , 1823 - 1830, (†1854). Δημήτριος Ζωντίδης Κοζανίτης , 1837 - 1845 , ιατρός . Χαρίσιος Βαρδακίδης , συνδιδάσκαλος του Χαρβά (λατινιστής) Γεώργιος Τιάλιος Κοζανίτης.
Δωρεά στην κοινότητα Σoφίας Λύκα, Αλέξανδρου Λεπούρα , Χαρίσηδες κ.α [Τ.Ε.,Β', 439].
Διδάσκονταν Ελληνικά , Ουγγρικά, Γερμανικά , Λατινικά , Γαλλικά.
Η παρακμή άρχισε στο τέλος του 19ου αιώνα. Η σχολή διέθετε βιβλιοθήκη εντύπων του Γ.Ζαβίρα και χειρογράφων [ΝΕ , 1911 Η' 70].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.