ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο παροικίας Γαλαζίου.
Γαλάζιο.
1765
Ηγεμών Γρηγόριος Γκίκας , Μολδαβίας.
Αντώνιος ηγούμενος της εκκλησίας Παναγίας Μαυρομύλου , 1765 - . Γεώργιος Γεννάδιος , 1819 - . Δημήτριος Ιθακήσιος, μετά το Γεννάδιο.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.