ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική σχολή Κυθήρων1
Κύθηρα
1571 [Folza, Earte diverse και Libro Sayita του αρχειοφυλακείου Ζακύνθου]
Νικόλαος Στάης
(1) Την ύπαρξη της σχολής αμφισβητεί ο Κυθήριος Σ. Καλούτσης παρά τον Δεβιάζη.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.