ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ρεθύμνης
Ρέθυμνο, Κρήτη
Γρηγόριος Μεγαλοβρυσιανός, 1795-1805 Ιωάννης (Μεταξάς), 1817, [Τ.Ε., Β΄, 169] Δωρόθεος Σχολάριος, 1845-1848, αργότερα μητροπολίτης Λάρισας. Ιωαννίκιος Λαζαρίδης Ιωάννης Ελευθεραίος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.