ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγκαράθου
Μονή Αγκαράθου, Κρήτη
Αναφέρεται η ύπαρξη σχολής, [Τ.Ε., Β΄, 166].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.