ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κερασούντας
Κερασούντα
Τέλη του ΙΗ΄ αιώνα.
1827 ,ανασύσταση της σχολής.
Χ. Κεχαγόγλου Θ. Κυριακίδης Ι. Βαλαβάνης Π. Τριανταφυλλίδης ,με τον Α. Καμπούρογλου, Ι. Βαλαβάνης (β΄ φορά) Π. Τριανταφυλλίδης (β΄φορά) Ι. Βαλαβάνης (γ΄φορά) Σ. Κυπραίος Ι. Βαλαβάνης (δ΄φορά) ,μέχρι το 1884 [Τ.Ε.,Β΄,275]
Πτολεμαίος εκ Χαλδίας (Αργυρουπόλεως) Μιλτιάδης Οικονομίδης Παρασκευάς Παπαδόπουλος Σάββας, μαθητής του Π. Παπαδόπουλου Μ. Οικονομίδης Γεώργιος Κοντός Σταυράκης
-1
Η σχολή στη συνοικία Κοκάρεως.
Μεγάλη φιλολογική διαμάχη μεταξύ των Κυρίλλου Παυλίδου, Βασιλείου Μυστακίδου και Ι. Βαλαβάνη [ΕΕΝ 1893 σ.221-224, 266-269, 885-887, 466, 366, 665],[ ΕΦΣΚ Κ΄ σ.168].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.