ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αγίου Λαυρεντίου
Άγιος Λαυρέντιος (Πήλιο)
1816
Η σχολή κλείνει κατά την επανάσταση και επαναλαμβάνει το έργο της το 1828.
Δανιήλ Μάγνης (†1856) Ζήσης Θεοδοσιάδης, 1831 Δημήτριος Λογιώτατος [Τ.Ε., Α΄, 212], [Αθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως σημειώσεις εξ Αγίου Λαυρεντίου, ΕΠ. Ε΄, 1901, σ. 115].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.