ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Κισσού
Κισσός (Πήλιο)
Πλην καιρικών περιστάσεων, λειτουργούσε επί Τουρκοκρατίας.
Ζαχαρίας Παπαστέλιου (γένους Παπαγιαννουλαίων), 1753 Ρήγας Βελεστινλής (Φερραίος), [Τ.Ε., Α΄, 211].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.