ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Σερρών1.
Σέρρες.
1858 [Τ.Ε, Α', 142].
Θ.Δουμπάς.
Ιωάννης Πανταζίδης. Χριστόφορος Σαμαρτζίδης. Δημήτριος Μαρούλης. Ιωάννης Η. Καλοστύπης. Ιωάννης Δέλλιος 1872-1876 και 1880-1888.
(1)Δεν είναι σαφές εάν το Παρθεναγωγείο συνιστά ξεχωριστή σχολή ή ανήκει στην σχολή Σερρών.Καταγράφηκε ως ξεχωριστή σχολή και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την εξακρίβωση της σχέσης του Παρθεναγωγείου με την σχολή Σερρών.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.