ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Φιλιππουπόλεως (Αντώνιος Κομιζόπουλος)
Φιλιππούπολη
1850
Αντώνιος Κομιζόπουλος, φιλικός, [Τ.Ε., Α΄, 80-81]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.