Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄