Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Πανόπουλος ή Σπανόπουλος Γεώργιος