Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Μπαλανός Βασιλόπουλος του Ρίζου