Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Κ. Τριαντάφυλλος(ή Ευγένιος Καραβίας)