Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιωάννης εκ Λέρνης (Λέρου)