Μαθητές

1732
1732, υπό Παύλο Παΐσιο Καραβία [Τ. Ε.,Α΄,212].