Μαθητές

λόγιος [Τ.Ε., Α΄, 213], [Δωροθέου Σχολάριου , έργα και ημέραι, 1877, σ. 110].