Διδάσκαλοι

1799
1804
μαθητής Κ. Κούμα, 1799–1804, [Τ.Ε,Α΄,225],[Ε.Α. 1916 90 εξ]