Διδάσκαλοι

1830
1835
κατά την σχολαρχία του Ν. Λογάδη (1830-1835)