Διδάσκαλοι

ιεροδιδάσκαλος, συνδιδάσκαλος του Κουτλουμουσιανού. [Τ.Ε.,Α΄,50], [Γεδεών, Άθως, 229, 234], [Γεδεών, ΕΑ, 1912, αριθμ. 31]