Χειρόγραφα

1) Απολλωνίου, Κωνικά
Άγνωστο
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
1) 1r - 135v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Katalog der Griechischen Handschriften der osterreichischen national bibliothek Supplementum Graecum von Herbert Hurger, Wien 1957.
36
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη