Χειρόγραφα

1) Αρχύτου του Μαξίμου κυκλικής θεωρίας μετεώρων των εις τέσσαρα το πρώτον. 2) Περί πολλαπλασιασμού μοιρών και λεπτών και δευτέρων προς μοίρας και λεπτά. 3) Ακέφαλον αστρονομικό πόνημα. 4) Θέωνος εκ του εις το πρώτον της μαθηματικής συντάξεως Πτολεμαίο
Αστρονομία-Μαθηματικά
1574
1574
Άγνωστος
21x15,5
φφ. 149: 1) φφ 1-15, 2) φ16, 3) φ 35-40, 4) 40-41, 6) 69-75, 7) 75β, 8) 86β, 9) 90-115, 11) 116β-119β 4) 40-41
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
317
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Αρχύτας - Θέων - Πτολεμαίος - Ιωάννης Φιλόπονος
Άγνωστη