Χειρόγραφα

1) Νικηφόρου περί ουρανού και ότι ο κόσμος ουτ' έστιν αΐδιος. 2) Νικηφόρου μοναστού και πρεσβυτέρου, του κτήτορος, εισαγωγικής επιτομής περί των φυσικών αρχών και αιτιών και μετεώρων. 3) Συμεών μαγίστρου του Σηθ σύνοψις των φυσικών μεταφρασθείσα υπ' εμο
Μετεωρολογία-Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
21x15,4
σσ. 286: 1) σσ. 1-88, 2) σσ. 89-115, 3) 121-196, 4) σσ. 197-210
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
315
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Συμεών Σηθ - Πρόκλος
Άγνωστη