Χειρόγραφα

Χρυσάνθου Νοταρά, πρεσβυτέρου και αρχιμανδρίτου του αγιωτάτου πατριαρχικού και αποστολικού θρόνου των Ιεροσολύμων, εισαγωγή εις τα γεωγραφικά και σφαιρικά, αξιώσει του εκλαμπρότατου και περιβλέπτου κυρίου Σκαρλάτου Μαυροκορδάτου, υιού … κυρίου Ιωάννου Νικ
Γεωγραφία
1716
1716
Παρίσι
Άγνωστες
σσ. . 178 + πολλές χαλκογραφίες
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
239
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη