Χειρόγραφα

C. Cremonini explicatio in I II et III lib physicorum
Φυσική
1631
1631
Άγνωστος
19,3x14,4
φφ. 126
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
212
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Σημείωση στο 2ο βιβλίο¨"die 23 junii MDCXXXI" [=1631]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη