Χειρόγραφα

Αστρονομικόν βιβλίον του Απομάσαρ (ελληνιστί)
Αστρονομία
1557
1557
Άγνωστος
Άγνωστες
φφ. 149
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
198
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Τετράδια συνερραμένα λίαν ατάκτως, εγράφη δε ταύτα έτει 1557 (όρα φ. 118β) και συνεδέθη βιβλίω τινί εντύπω ου η επιγραφή "Κλαυδίου Πτολεμαίου Πηλουσιέως τετράβιβλος σύνταξις, προς Σύρον αδελφόν. Του αυτού καρπός, προς τον αυτόν Σύρον.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη