Χειρόγραφα

Του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου κυρίου Θεοδοσίου Κορυδαλλέως, πρώην μητροπολίτου Ναυπάκτου και Άρτης, έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας
Άγνωστο
1701
1850
Άγνωστος
20,5x14,8
φφ. 229
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
189
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη