Χειρόγραφα

Περί πρακτικής γεωμετρίας. Γεωμετρία κατά τον Ευκλείδην. Ευκλείδου στοιχείον πρώτον εκ των Θέωνος συνουσιών. Τριγωνομετρία, αστρονομία και αριθμητική ιταλιστί και μετά πολλών πινάκων.
Γεωμετρία
1650
1700

Άγνωστος
21x16
φφ. 269
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
177
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Ευκλείδης, Θέων
Άγνωστη