Χειρόγραφα

Εις τα του φιλοσόφου περί γενέσεως και φθοράς διάλεξις
Άγνωστο
1674
1674
1674-02-16 01:34:52
Άγνωστος
21,5x16
φφ. 110
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
87
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Εν τη ώα του 1ου φύλλου: "Γέγραπαι υπό του διδασκάλου Γεωργίου ιερέως Σουγδουρή". Μετά το πέρας του κειμένου "Γεώργιος ιερεύς Σουγδουρής εκ Πόλεως Ιωαννίνων. 1674 16 εν τη των Ενετιών"
Αριστοτέλης
Άγνωστη