Χειρόγραφα

1) Αθηναίος, Περί μηχανημάτων. 2) Biton, Κατασκευαί πολεμικών οργάνων και καταπαλτικών. 3) Ήρων ο Αλεξανδρεύς, Χειροβαλλίστρας κατασκευή και συμμετρία - Βελοποιϊκά. 4) Απολλόδωρος εκ Δαμασκού, Πολιορκητικά - Κατασκευή ελεπόλεως κόρακος λεγομένης. 5) Φ
Άγνωστο
1560
1560
Άγνωστος
33x22
1) 1r -8r, 2) 8r-14r, 3) 14r-16r, 16r-26v, 4) 27v-44r, 44v-48v, 5) 48v-86r
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 24
Δεν αναφέρονται
Αθηναίος, Biton, Ήρων Αλεξανδρεύς, Απολλόδωρος, Φίλων
Άγνωστη