Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
15,2x10,5
φφ. 1-154
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3125
Τα φφ 1-55 είναι έντυπο, τα φφ 55ν-154ν είναι χειρόγραφο. Το έργο του τίτλου είναι στα φφ 83-93ν. Στάχωσις αρχική, πινακίδες εκ χαρτονίου επενδεδυμένου με δέρμα, 160x105
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη