Χειρόγραφα

Νικηφόρου Βλεμμύδους, Γεωγραφία συντομωτέρα
Γεωγραφία
1501
1600

Άγνωστος
Άγνωστες
φ. 42
Δεν έχει εκδοθεί
Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη Βατικανού
L. Duchesne, de Codicibus MSS. Graecis Pii II in Bibliotheca Alexandrino - Vaticana; Lutetiae Parisiorum MDCCCLXXX
53
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη