Χειρόγραφα

2) Μιχαήλ Ψελλού, διδασκαλία περί των 10 κατηγοριών και των προτάσεων των συλλογισμών. 4) Νικηφόρου Βλεμμύδους, Επιτομή λογικής. 11) Νικηφόρου Βλεμμύδους, έκδοσις ακριβής περί φυσικής θεωρίας και σκέψεως.
Λογική-Φυσική
1501
1600
Άγνωστος
21,7x16,2
2) 9 -13ν, 4) 57ν-163, 11) 240ν-343ν
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Bibliothecae Apostolocae Vaticanae, Codices Vaticani Graeci (1684-1744), recensuit Cyrus Giannelii. Bibliotheca Vaticana MCML
1735
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Αναλυτικά πρότερα. Αριστοτέλης, Κατηγορίαι. Αριστοτέλης, Λογική. Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
Άγνωστη