Χειρόγραφα

Μιχαήλ Ψελλού, Σχόλια εις τα Φυσικά του Αριστοτέλους
Φυσική
1501
1600
Άγνωστος
20,5x15,8
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Bibliothecae Apostolocae Vaticanae, Codices Vaticani Graeci (1684-1744), recensuit Cyrus Giannelii. Bibliotheca Vaticana MCML
1730
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
Άγνωστη