Χειρόγραφα

Κλαυδίου Πτολεμαίου, Αποτελεσματικά
Άγνωστο
1501
1600
Άγνωστος
34x24
φφ. 187
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Joseph Mogenet, Codices Barberiniani, Graeci Tomus II, Codices 164 - 281
274
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη