Χειρόγραφα

1. Κλαυδίου Πτολεμαίου, Αρμονικά. 2. Νικομάχου Γερασηνού, Εισαγωγή αριθμητικής. 3. Θέωνος Αλεξανδρινού, προοίμιον. 4. Θέωνος Σμυρναίου, κατά αστρονομίαν.
Αριθμητική-Αστρονομία
1501
1600
Άγνωστος
34x23
1) 1-90, 2) 91-157ν, 3) 161-232, 4) 235 - 274ν
Δεν έχει εκδοθεί
Αποστολική Βιβλιοθήκη Βατικανού
Joseph Mogenet, Codices Barberiniani, Graeci Tomus II, Codices 164 - 281
273
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη