Χειρόγραφα

Εξήγησις των μετά τα φυσικά αριστοτέλους παρά του φιλοπόνου Ιωάννου. Procli Lycii Diadochi Elementa physicae sive de motu.
Μεταφυσική-Φυσική
1563
1563
1563-05-25 01:34:52

Άγνωστος
Διάφορες
ff. IV + 318 + I
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
1061 (Ι 117 inf.)
f. 318r: το παρόν βιβλίον εγράφη υπό χειρός εμού μιχαήλου μυροκαφαλήτου ο εκ πόλ (εως) κηδονίας εν έτει α (ω) φ (ω) ξ (ω) γ (ον) (1563) τον μήναν τον μάϊον εις τας κε του αυτού ενενετίας.
Αριστοτέλης, Μεταφυσική. Πρόκλος
Άγνωστη