Χειρόγραφα

Gemini Phaenomena. Autolyci de ortibus et occasibus libri II. Autolyci de sphaera quae movetur. Theodosii [Tripolitae] de noctibus et diebus libri II.
Αστρονομία
1501
1600

Άγνωστος
32,9x23,6
ff. III + 95 + V
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
1055 (I 90 inf.)
Fortassis totus, sine dubio usque ad f. 60 m. Camilli Veneti
Θεοδόσιος. Αυτόλυκος
Άγνωστη