Χειρόγραφα

[Asclepii Tralliani] enarratio in Nicomachi Geraseni arithmeticae introductionis libros. Iohannis Philoponi enarratio in eiusdem Nicomachi arithm. introductionis librum I Diagrammata et computationes arithmeticae.
Αριθμητική
1501
1600
Άγνωστος
32,5x22,4
ff. I + 100 + I
Δεν έχει εκδοθεί
Μιλάνο. Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη. Bibliotheca Ambrosiana
Aemidius Martini et Dominicus Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, Milano 1906 τόμος 2
1050 (I 83 inf.)
Δεν αναφέρονται
Νικόμαχος Γερασηνός
Άγνωστη